Get Adobe Flash player

A társaság referenciái

A vállalkozói üzletágban

Folyamatos könyvvizsgálat a társaság választott könyvvizsgálójaként részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit kft.-k (korábban közhasznú társaságok) körében, közalapítványoknál.

 

A 2012. üzleti évre a következő társaságoknál és közalapítványoknál:

 • - ÁSZ-Kolbász Kft.
 • - Bacon Trans Kkt.
 • - Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
 • - e-one Invest Kft.
 • - József Attila Színház Nonprofit Kft.
 • - Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
 • - Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány
 • - TERMOPLEX Kft.
 • - Trio Caffe Kft.
 • - TÖRSVÍZ Kft.
 • - Fejes Józsefné Zenei Alapítvány
 • - „Lét és Egészség Mosonmagyaróváron” Közalapítvány
 • - „Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért” Közalapítvány
 • - „Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért” Közalapítvány
 • - „Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért” Közalapítvány
 • - „Mosonmagyaróvár Kultúrájáért” Közalapítvány

 

Rendszeres (szervezési, vezetési és adó-) pénzügyi számviteli, közbeszerzési tanácsadás, szervezetési tanácsadás (szabályzatok előkészítése stb.) célvizsgálatok közreműködés vagyonértékelésben, különböző ágazatokban és szakmai profilokban (vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, gázszolgáltatás, egészségügy, oktatás, közművelődés, igazgatás).

 

A költségvetési üzletág:

1. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések, auditálások

1.1. Közreműködés pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekben, elsősorban a költségvetési szférában:

 • - országos jelentőségű intézmények költségvetési ellenőrzésének önálló lefolytatása,
 • - minisztériumok, központi költségvetési szervek, alapok ellenőrzése minisztériumok megbízásából,
 • - önkormányzati intézmények ellenőrzése helyi önkormányzatok megbízásából, illetve társulási kertben, beleértve a belső ellenőrzési vezeti funkció ellátását.

1.2. Államháztartási szervezetek könyvvizsgálata

 • - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az NMHH Médiatanácsa
 •  
 • Egészségügyi szolgáltató intézmények könyvvizsgálata a 2012. évi költségvetési évre vonatkozóan:
  • - az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet,
  • - a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,
  • - a Heim Pál Gyermekkórház,
  • - a Karolnia Kórház-Rendelőintézet (Mosonmagyaróvár),
  • - a XVI. Kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálata
  • - a Vaszary Kolos Kórház
 • Helyi önkormányzatok könyvvizsgálata - az önkormányzatok kötelező könyvvizsgálatának teljes időszakában (több mint másfél évtizede):
  • - Budapest Főváros Önkormányzatánál,
  • - Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatánál,
  • - Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatánál,
  • - Tolna Megyei Önkormányzatnál.

2. Világbanki, illetve EU-s támogatással megvalósuló programok könyvvizsgálata

2.1. Világbanki projektekkel kapcsolatos megbízások:

Budapest Főváros Önkormányzata szennyvíz projektjével kapcsolatos – a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a Budapest Főváros Önkormányzata között e tárgyban létrejött kölcsönmegállapodásnak (4512-HU) megfelelő – könyvvizsgálói feladatok (megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata).

A Világbank GEF-PPG TF 051289. számú támogatásával finanszírozott, a Duna Tápanyagterhelésének Csökkentését célzó projekt könyvvizsgálata (megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium).

Világbank IDF No. TF052240 számú támogatásával finanszírozott, a romaügyi intézményfejlesztési célokat szolgáló projekt (megbízó: Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

2.2. EU-s támogatású projektekkel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok

A Permanent Regional Co-Operation (PRECO) megnevezésű projekt megvalósításához a Budapest Főváros Önkormányzatának adandó közösségi juttatás (projektazonosító: PRECO 00-0091) éves felülvizsgálatával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok (megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata).

A X.-XVI., Kerepesi út – Veres P. úton tömegközeledési autóbuszsáv létesítése című projekt könyvvizsgálata (megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata).

Az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközeledési autóbuszsáv létesítése című projekt könyvvizsgálata (megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata).

Kulturális és rekreációs központ kialakítása a mátyásföldi Erzsébet-ligetben – a korábbi szovjet laktanya új funkcióval történő ellátása” című projekt (megbízó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata).

A Heim Pál Gyermekkórház, mint projektvezető, közreműködésével végrehajtott E4 „Újra eséllyel” című projekt záró könyvvizsgálata (megbízó: Heim Pál Gyermekkórház)

"Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében." című projekt könyvvizsgálata (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül „Az Alsóhegy utca befejező szakaszának kiépítése” témában lebonyolított projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata)

„Belterületi utak fejlesztése” című pályázati projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata).

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben, Terézvárosban” projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata)

„Az Érd Erzsébetváros Vízrendezése című, KMOP-3.3.1/B-2008-0028 azonosító jelű pályázatának” keretében az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság valamint a Pro-Régió Kht., mint közreműködő szervezet felügyeletével, támogatásából megvalósítandó beruházás ellenőrzése (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben, Budapest, XVI. kerületében”című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata).

„A mosonmagyaróvári Barátság utca felújítása és megerősítése” c. projekt ellenőrzése (megbízó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata)

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” c. projekt ellenőrzése (megbízó: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata)

„Budapest Főváros XVI. kerület 10 kertvárosi földútjának szilárdburkolatú kiépítése” című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata).

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Újbuda innovatív közoktatási intézményeiben” c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata)

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának „Az Érd Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása” című, KMOP-4.3.2-2008-0003 azonosító jelű pályázatának keretében az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság valamint a STRAPI Kft., mint közreműködő szervezet felügyeletével, támogatásából megvalósítandó beruházás ellenőrzése (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 azonosító számú pályázatának keretében az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság valamint a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közreműködő szervezet felügyeletével, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatással megvalósítandó beruházás, projekt szabályszerű lebonyolításának érdekében felmerülő könyvvizsgálatának elvégzése (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében” című, SH/3/32 regisztrációs számú projektjével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

„Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése” című, KMOP-4.6.1-11-2012-0010 kódszámú projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátása (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

„Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági tanulmány” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 kódszámú projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátása (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

„Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című, KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 kódszámú projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátása

„Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése” című, KMOP-4.6.1-11-2012-0009 kódszámú projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátása (megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata)

„Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.2/B)” című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása (megbízó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata).

„Modern technológiával a koraszülöttek túlélési esélyeiért – NIC osztály fejlesztése a Józsa András Oktatókórházban” című TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013 azonosító számú projektjével kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátása (megbízó: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

„A Szatmár Beregi Kórház Intenzív Neonatális Osztály eszközparkjának és informatikai rendszerének modernizációja” című TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0015 azonosító számú projektjével kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátása (megbízó: Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

3. Átvilágítások, célvizsgálatok

 • - Központi és önkormányzati intézmények (egyetemek, országos intézetek, egészségügyi és oktatási intézmények) gazdálkodásának, likviditási helyzetének, egyes számviteli feladatai megoldásának megítélése, szabályozási, szerkezeti és más döntések megalapozása érdekében
 • - Közreműködés belső szabályzatok felülvizsgálatában, előkészítésében több önkormányzatnál és költségvetési szervnél

 

Cégcsoportunk

 

Leading Edge Alliance tagja