Get Adobe Flash player

A társaság tevékenységi köre

A társaság alapításának fő célja az volt, hogy komplex pénzügyi-számviteli szolgáltatásokkal álljon a megbízók rendelkezésére. Ennek megfelelően profilját az alapítók a következőkben jelölték meg:

 1. 1. rendszeres és eseti könyvvizsgálat,
 2. 2. vagyonértékelés,
 3. 3. társaságok, egyéb gazdálkodó szervek átvilágítása,
 4. 4. projektek lebonyolításának menedzselése, illetve megvalósítása, értékelése,
 5. 5. pénzügyi-gazdasági ellenőrzés,
 6. 6. általános pénzügyi, számviteli tanácsadás,
 7. 7. adótanácsadás.
A társaság két üzletága:

Vállalkozói üzletág:

 • - társaságok (részvénytársaságok, kft.-k) folyamatos könyvvizsgálata
 • - eseti feladatok, egyedi felkérések teljesítése (átvilágítások, célvizsgálatok, tanácsadás stb.).

Költségvetési üzletág:

 • - projektek, programok teljesítésének vizsgálata,
 • - különböző költségvetési szervek, köztük minisztériumok, országos hatáskörű szervek gazdálkodásának ellenőrzése
 • - folyamatos könyvvizsgálói feladatok (elkülönített állami pénzalapok, önkormányzatok éves beszámolóinak auditálása).

1995 óta társaságunk látja el – többek között - a Fővárosi Önkormányzat százmilliárdos nagyságrendeket jelentő költségvetési volumenének és vagyonának folyamatos könyvvizsgálatát, auditálását.

A Társaság az elmúlt években több világbanki és európai uniós projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatot oldott meg.

A PHARE által támogatott pályázat alapján még 1997-ben a Társaság kapott megbízást az állami szektor (önkormányzatok) hazai könyvvizsgálati szabványainak kidolgozására, amelynek módszertanát azóta is gondozza.

A gazdasági társaságoknál, az elkülönített alapoknál és az önkormányzatoknál végzett, több százmilliárdos nagyságrendet (a társasági szférában árbevételt, a költségvetési szférában költségvetési volument figyelembe véve) átfogó könyvvizsgálói tevékenységünkben széles szakértői gárdánk vesz részt.

Főfoglalkozású munkatársaink és szakértőink a társaságok és a költségvetési szervek gazdálkodásának, pénzügyi, számviteli folyamatainak könyvvizsgálatában, ellenőrzésében egyaránt nagy gyakorlattal rendelkeznek.

Tevékenységi körünket részletesebben a referencialistánk mutatja be, amely tartalmazza a lezárult, illetve a folyamatban lévő megbízásokat.

 

Cégcsoportunk

 

Leading Edge Alliance tagja